Interview met de sociaal bewogen fietsenmaker uit Kattenbroek

Tekst

Esther 

Joost helpt mensen weer op en in het zadel

Op werkdagen fiets ik van A naar B in ongeveer een half uur. Als Hollandse meid geboren in het oosten van het land, zitten de genen voor het fietsen niet in mijn DNA. Het stalen ros is voor mij slechts een vervoersmiddel, een goedkope manier van sporten en de conditie op peil houden en mijn hoofd leeg te laten waaien. Zo bekeken eigenlijk zo gek nog niet. Om mijn fiets in conditie te houden, heb ik het onderhoud uitbesteed aan Joost, fietsenmaker in de wijk waar ik op mijn route doorheen fiets.

Tijdens mijn eerste kennismaking blijkt al snel dat hij een bevlogen vakman is met passie voor zijn werk. Naast fietsreparaties voor particulieren ondersteunt hij sociaal maatschappelijkeinitiatieven. Zo werkt hij samen met het UWV aan re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is duurzaamheid een speerpunt en werkt hij milieubewust. En Joost is dé fietsenmaker van de wijkteams van Amersfoort. Dus de hoogste tijd om eens verder kennis te maken.

Joost, wie ben je en waarom ben je fietsenmaker geworden?

‘Wielen zijn mijn passie. Mijn opa heeft mij de liefde voor fietsen meegegeven. Ik ben opgegroeid in een groot gezin met negen kinderen en als kleine jongen ‘prutste’ ik al samen met hem aan rijwielen. Toen ik acht jaar was, verbouwde ik mijn eerste fiets. De liefde voor het (rij)wiel komt voort uit de behoefte om mobiel te kunnen zijn. Dit biedt namelijk de mogelijkheid om zelfstandig je weg te kiezen – het verruimt de zelfredzaamheid. Waarden die in mijn hele verdere carrière immer de grootste motivatiebron zijn geweest en nog zijn.’ 

Joost, die opgeleid is als ergotherapeut, is naast zijn carrière in zijn vrije tijd altijd actief gebleven met het repareren en restaureren van fietsen. Zo’n elf jaar geleden maakt hij de keuze om van zijn hobby zijn beroep te maken. Hij schrijft een bedrijfsplan en richt een werkplaats in aan huis.

Waarom heb je gekozen voor een werkplaats aan huis?

‘Ik voel me sociaal en maatschappelijk betrokken en sta graag dicht bij de mensen. Naast de werkplaats aan huis heb ik een mobiele werkplaats op wielen waarmee ik fietsreparaties aan huis of op het werk kan uitvoeren. Zo help ik mensen weer snel en efficiënt op weg.’ 

Die sociaal en maatschappelijke betrokkenheid is letterlijk terug te zien in de werkplaats. Er is een speciaal plekje ingericht waar tekeningen en andere kunstwerkjes hangen, ontvangen van tevreden klanten. Als ik Joost ernaar vraag weet hij mij – met trots – precies te vertellen van wie hij ze heeft ontvangen en waarom. In de goed georganiseerde werkplaats werkt Joost samen met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en biedt hij ruimte en een stagemogelijkheid voor leerlingen uit het speciaal onderwijs.

Als ik aan één van de medewerkers of jongeren die hier werkzaam zijn zou vragen wie Joost is, wat zouden ze dan zeggen?

‘Dat ik rechtdoorzee ben, duidelijk en eerlijk. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Zaken niet complexer maken dan ze zijn, nuchter, simpel en helder. Afspraak is afspraak. En dat ik altijd bereid ben om mee te denken een passende oplossing te zoeken voor een probleem.’

En als ik aan een klant of inwoner van de wijk Kattenbroek diezelfde vraag stel?

‘Dat ik vrolijk, vriendelijk en makkelijk te benaderen ben. Er ben voor de mensen om te helpen. Dat ik het zeer belangrijk vind dat de schoolgaande kinderen veilig op een goede fiets naar school kunnen. Zo was er een aantal jaren geleden een gezin met meerdere kinderen op de basisschool. De ouders vonden het belangrijk dat de kinderen op hun fiets van huis naar school konden. Echter vanwege een smalle beurs waren de mogelijkheden om de reparaties aan de fietsen te kunnen doen beperkt. Met de ouders zijn toen afspraken gemaakt om in termijnen te betalen. Dit werkte naar ieders tevredenheid. De kinderen konden blijven fietsen, de ouders waren blij met deze oplossing en ik was voldaan dat de kinderen veilig hun weg konden gaan.’

Hoe ben je in contact gekomen met het wijkteam? Wat is voor jou de belangrijkste reden om samen te werken?

‘Ik werd gebeld door een medewerker van het wijkteam met de vraag of ik het onderhoudwilde verzorgen van de fietsen van de negen wijkteams van Amersfoort. Aanvankelijk waren dat tweedehands fietsen die in de loop van de tijd zijn vervangen door zogenaamde Majoor-fietsen, afkomstig van 50/50 van het Leger des Heils. De onderhoudswerkzaamheden bleken goed planbaar te zijn en er werden concrete afspraken gemaakt. Zo is er bijvoorbeeld nagedacht over het laag houden van de kosten. Ik voer de werkzaamheden uit op locatie en worden de kosten niet per fiets maar op uurbasis berekend. Verder denk ik graag mee en geef ik advies en tips om de fietsen in goede conditie te houden. Zoals eens in de maand de banden oppompen wat de duurzaamheid verhoogt.’

Welke overeenkomsten zie jij tussen jouw werk als fietsenmaker en het werk van de wijkteammedewerker?

‘De zichtbaarheid in de wijk, het naar de mensen toegaan, meedenken aan oplossingen passend bij de inwoner en laagdrempeligheid. We werken allebei aan het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid, waarbij voor mij de mobiliteit het uitgangspunt is. Een mooie bijkomstigheid dat de wijkteammedewerkers gebruik maken van de fietsen die door mij worden onderhouden.’

Het wijkteam wil ook inspireren, geldt dat ook voor jou?

‘Ik ben vijf jaar docent geweest op praktijkschool de Baander. Daar heb ik ervaren dat geïnspireerd zijn een belangrijke succesfactor is om kennis en kunde te delen. Ik ben oprecht trots op het feit dat één van de scholieren die bij mij stage heeft gelopen dermate enthousiast is geraakt voor de liefde voor de fiets dat hij inmiddels zijn eigen fietsenmakerswerkplaats heeft in de wijk Soesterkwartier.’ 

Sociaal maatschappelijk of praktisch: zowel Joost als de wijkteammedewerkers zijn erop gericht je weer in en op het zadel te helpen. Er zijn – letterlijk en figuurlijk – vele paden en wegen om van A naar B te komen. Veelal vinden mensen hun weg wel. Maar soms kom je op de route een kuil in de weg tegen en dan is het fijn dat er professionals zijn die je ondersteuning bieden zodat je je weg weer kunt vervolgen.