Privacy

Wijkteam Amersfoort gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Naast de al bestaande wetgeving is per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming, kortweg AVG, van kracht. Wijkteam Amersfoort houdt zich aan de bepalingen van de AVG.
Waarom hebben we gegevens van u nodig?
Het wijkteam is er voor inwoners van Amersfoort die hulp nodig hebben op het gebied van zorg en ondersteuning. Om u goed te kunnen helpen bij het beantwoorden van uw hulpvraag hebben wij uw persoonsgegevens nodig en informatie over de problemen die u heeft.
Welke gegevens noteren we van u?
Uw hulpvraag leggen wij vast in een goed beveiligd systeem. Dit systeem heet MensCentraal. Alleen datgene wat wij nodig hebben om de hulpvraag goed te kunnen beantwoorden leggen we vast in het systeem. Dit kunnen ook ‘bijzondere’ persoonsgegevens zijn. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld een Burgerservicenummer (BSN) en gezondheidsgegevens. Uiteraard kunt u altijd weigeren om deze gegevens te geven. Het is wel mogelijk dat wij dan onvoldoende informatie hebben om uw hulpvraag goed te kunnen beoordelen.
Is uw hulpvraag beantwoord, dan bewaren wij gegevens nog 15 jaar in ons archief. Daarna worden ze vernietigd. Deze termijn is wettelijk bepaald.
Met wie delen we uw gegevens?
Soms hebben wij advies of aanvullende informatie nodig van zorgverleners die u al helpen of eerder hebben geholpen, bijvoorbeeld van een huisarts. Dit hebben wij nodig om samen met u te kijken naar de juiste ondersteuning. Wij moeten daarvoor uw gegevens met een ander, in dit voorbeeld een huisarts, delen. Hiervoor vragen wij uw toestemming via een toestemmingsformulier. Op het formulier vermelden we duidelijk waar wij u toestemming voor vragen. U kunt uw toestemming altijd intrekken.
Uw rechten
U heeft het recht om aan ons te vragen welke gegevens wij van u hebben vastgelegd. Dit noemen wij ‘inzagerecht’. Bent u het niet eens met de gegevens die wij van u hebben vastgelegd? U kunt ons dan schriftelijk vragen om uw gegevens te corrigeren en wij moeten hier binnen 1 maand op reageren. Wanneer u wilt dat het wijkteam uw gegevens niet langer bewaard, kunt u ons schriftelijk vragen om uw gegevens te verwijderen. Wij zullen binnen 1 maand reageren op uw verzoek. In sommige gevallen zijn wij verplicht om een aantal gegevens van u te bewaren, bijvoorbeeld wanneer u zorg heeft gehad vanuit de WMO en Jeugdwet. Wanneer u om verwijdering vraagt, zullen wij u altijd laten weten of wij een deel van uw gegevens moeten bewaren en welke dit zijn. 
Wijkteam Amersfoort hanteert de privacyverklaring van de gemeente Amersfoort. Wilt u weten wat er in deze privacyverklaring staat beschreven Klik hier