Veiligheid thuis

Iedereen heeft recht op een veilig thuis. Maar wat kunt u doen als de thuissituatie niet veilig is? Als er sprake is van geweld in huis, binnen de familie of in uw omgeving? Eén ding is heel belangrijk: houd de problemen niet voor uzelf, maar praat erover en zoek hulp!
Huiselijk geweld

Wanneer iemand bij u in huis of in de familie geweld tegen u gebruikt, noemen we dat huiselijk geweld. Kindermishandeling, ouderenmishandeling en partnergeweld zijn voorbeelden van huiselijk geweld. Dit kan lichamelijk geweld zijn zoals slaan, schoppen of iemand verwonden met een voorwerp. Soms is het psychisch geweld zoals treiteren, vernederen, uitschelden, bedreigen of stalken. Ook seksueel misbruik is een vorm van geweld. Dit houdt niet vanzelf op, het is belangrijk dat u iets gaat doen.

Gaat het bij u thuis niet goed? Heeft u zorgen over de veiligheid van iemand in uw omgeving? Bel dan met het Wijkteam of met Veilig Thuis. Ook als u twijfelt.

Foto moeder bij raam
Overlast en pesten

Als u overlast ervaart in de wijk of bijvoorbeeld problemen heeft met uw buren, kan dat erg vervelend zijn en voor onveilige situaties zorgen. Sommige mensen worden getreiterd en gepest door hun omgeving. Dat kan in de buurt zijn, maar het kan ook gaan om (cyber)pesten via de computer. Het is belangrijk om dit te bespreken. Onderneem op tijd actie! Als u dat lastig vindt, kan het Wijkteam u hierbij helpen. Of kom langs bij een informatiepunt van Indebuurt033.

Foto man bij raam
Misbruik en uitbuiting

Als iemand van u profiteert, terwijl u dat zelf niet wilt, is sprake van misbruik of uitbuiting. Bijvoorbeeld als u gedwongen voor iemand moet werken of als u wordt gechanteerd. Het tegengaan van misbruik of uitbuiting begint met de eerste stap: houd de problemen niet voor uzelf!

Wat kunnen we voor u doen?

Het Wijkteam kan u helpen. Praat met ons over uw problemen, dat is een eerste, belangrijke stap. Als u contact opneemt, maken we snel een afspraak. We luisteren naar uw verhaal en zoeken samen met u naar een zo goed mogelijke oplossing voor uzelf en uw omgeving. Als het nodig is bemiddelen we bij conflicten.

Veilig Thuis

U kunt ook bellen met Veilig Thuis, 0800 2000, voor informatie en advies. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling. Dit mag ook anoniem. Veilig Thuis is er voor iedereen, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Dit telefoonnummer is altijd bereikbaar. Kijk op de website van Veilig Thuis.

Als er direct gevaar is door geweld, overlast, misbruik of uitbuiting, bel dan altijd met de politie via 112.