Veiligheid thuis

Iedereen heeft recht op een veilig thuis. Maar wat kunt u doen als de thuissituatie niet veilig is? Als er geweld in huis is, binnen de familie of in uw omgeving? Eén ding is dan heel belangrijk: praat erover en zoek hulp! Heeft het spoed, belt u dan met Veilig Thuis, telefoonnummer 0800-2000.
Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld door iemand bij u in huis of in de familie. Voorbeelden zijn kindermishandeling, ouderenmishandeling en partnergeweld. Het geweld kan lichamelijk zijn, bijvoorbeeld slaan of schoppen. Soms is het geweld psychisch. Bijvoorbeeld pesten, vernederen, uitschelden, bedreigen of stalken. Ook seksueel misbruik is een vorm van geweld.
Al deze vormen van geweld houden niet vanzelf op. Het is belangrijk dat u iets gaat doen.
Gaat het bij u thuis niet goed? Of heeft u zorgen over de veiligheid van iemand in uw omgeving? Bel dan met het Wijkteam of met Veilig Thuis. Ook als u twijfelt.

Foto moeder bij raam
Overlast en pesten

Heeft u in de wijk last van iets of iemand? Of heeft u bijvoorbeeld problemen met uw buren? Dat kan heel vervelend zijn. En het kan ervoor zorgen dat u zich minder veilig voelt. Sommige mensen worden getreiterd en gepest door hun omgeving. Dat kan in de buurt zijn, maar het kan ook gaan om online pesten. Het is belangrijk om dit te bespreken. Kom op tijd in actie! Als u dat lastig vindt, kan het Wijkteam u hierbij ondersteunen. Ook kunt u terecht bij een Informatiewinkel of bij Buurtbemiddeling van Indebuurt033.

Foto man bij raam
Misbruik en uitbuiting

Misbruik of uitbuiting is de situatie dat iemand van u profiteert, terwijl u dat zelf niet wilt. Bijvoorbeeld als u gedwongen voor iemand moet werken. Of als iemand u chanteert. Het is belangrijk om misbruik en uitbuiting te laten stoppen. Dat begint met de eerste stap: praat erover!

Wat kunnen we voor u doen?

Het Wijkteam kan u ondersteunen. Praat met ons over uw problemen. Dat is een eerste, belangrijke stap. Als u contact opneemt, maken we snel een afspraak. We luisteren naar uw verhaal en zoeken samen met u naar een oplossing. Voor uzelf en uw omgeving. Als het nodig is, helpen we om conflicten op te lossen. Dat doen we door te gaan praten met u en met de persoon met wie u een conflict heeft.

Veilig Thuis

U kunt ook bellen met Veilig Thuis, 0800 2000, voor informatie en advies. Veilig Thuis is een organisatie waar u huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling kunt melden. U kunt er ook advies krijgen over deze onderwerpen. Veilig Thuis is er voor iedereen, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Dit telefoonnummer is altijd bereikbaar. Kijk op de website van Veilig Thuis.

Is er direct gevaar door geweld, overlast, misbruik of uitbuiting? Bel dan altijd met de politie via 112.