Zelfstandig wonen

Zelfstandig wonen, dat klinkt heel vanzelfsprekend. Sommige mensen hebben echter ondersteuning nodig voor een zelfstandig bestaan. Met enige hulp lukt dat. Veel ouderen of mensen met een beperking krijgen ‘mantelzorg’: hulp van familie, vrienden of buren. U kunt ook huishoudelijke hulp aanvragen, die wordt ingeschakeld via het Wijkteam. Als het nodig is, kunt u een beroep doen op extra hulpmiddelen of u kunt speciale voorzieningen in huis aanvragen.
Huishoudelijke hulp

Wordt het steeds moeilijker om uw huishouden zelf te blijven doen? Zijn er dingen die u niet meer zelf kunt? Heeft u geen huisgenoten, of kunnen de mensen in uw omgeving u niet genoeg ondersteunen hierin?
Het Wijkteam kan u helpen. Wij gaan met u in gesprek over uw huishouden. Wat kunt u nog zelf en waar heeft u hulp bij nodig? Samen met u maken we een plan. U krijgt niet meteen hulp. Het duurt namelijk een paar weken voordat de gemeente uw situatie heeft onderzocht. En er een beslissing over neemt. Beslist de gemeente dat u huishoudelijke hulp kunt krijgen? Dan mag u zelf kiezen wie u die hulp geeft. De medewerker van het Wijkteam vertelt u uit welke zorgaanbieders u kunt kiezen. En hoe u de opdracht geeft. De zorgaanbieder bepaalt hoeveel uren huishoudelijke hulp u krijgt.
U betaalt zelf een bedrag voor huishoudelijke hulp. Dit heet de eigen bijdrage. Op de website van het CAK kunt u meer informatie vinden over uw eigen bijdrage.

Foto gesprek medewerker met oude man
Mantelzorg

Bent u mantelzorger en zorgt u voor iemand in de omgeving? Bijvoorbeeld een partner, kind, vriend, of buurvrouw? Dan voelt het vaak logisch om te helpen. Bijvoorbeeld boodschappen doen, helpen bij de administratie, of thuis verplegen en verzorgen. Maar het is soms ook een zware taak. Zeker als u ook werk en een gezin heeft. Daarom is er hulp en ondersteuning voor mantelzorgers.
Heeft u advies nodig over mantelzorg? Ga dan naar Indebuurt033. Ook de gemeente heeft veel informatie voor mantelzorgers en voor mensen die mantelzorg krijgen.

Sociaal netwerk

Sommige mensen hebben niet zoveel vrienden en kennissen. We noemen dat ook wel een sociaal netwerk. Het is wel belangrijk om een sociaal netwerk te hebben. Want met een sociaal netwerk kunt u makkelijker om hulp vragen als er iets aan de hand is. En als u problemen krijgt, kunt u die makkelijker zelf oplossen. Op de website van Indebuurt033 vindt u informatie over activiteiten in de buurt. U kunt uw sociale netwerk groter maken door mee te doen met deze activiteiten.

Foto oudere vrouw op straat
Leven met een beperking

Wie een beperking heeft, kan zorg en ondersteuning krijgen om toch zo zelfstandig mogelijk te leven. Deze zorg en ondersteuning kunt u soms aanvragen via het Wijkteam. De medewerkers van het Wijkteam kunnen u hierover informeren.
Wilt u hulpmiddelen aanvragen, of bijvoorbeeld speciaal vervoer? Dat kan via het Wijkteam. Persoonlijke verzorging en verpleging vraagt u rechtstreeks aan bij een thuiszorgorganisatie.