Toegankelijkheidsverklaring Wijkteam Amersfoort

N. Opstelten (direkteur van Wijkteam Amersfoort) streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website van Wijkteam Amersfoort die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De inhoud van de website van Wijkteam Amersfoort is te vinden op:

 

Nalevingsstatus

N. Opstelten verklaart dat de website Wijkteam Amersfoort volledig voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De informatie onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus bevat de onderbouwing van de toegankelijkheidsclaim.

 

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 22-10-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Wijkteam Amersfoort, N. Opstelten(direkteur).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-10-2019.

 

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@wijkteam-amersfoort.nl.

 

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

 

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat volledig aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd.

De website Wijkteam Amersfoort is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens N. Opstelten dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 6. alle tijdens het onderzoek gevonden fouten zijn hersteld;
 7. Evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd:
  • onderzoeksdatum: 08-10-2019
  • onderzoeksmethode: automatisch onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig

 

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.