Vraag & antwoord

Lees hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden over het Wijkteam

 

Nee, het contact met Wijkteam Amersfoort kost u niets.

Dat klopt, niemand komt dat te weten. Maar soms delen we informatie met andere organisaties. Dan hoeft u niet steeds hetzelfde te vertellen. En zo krijgt u sneller hulp. Deze organisaties moeten uw informatie ook geheim houden. Wilt u niet dat we informatie over u delen? Vertel dat dan aan de medewerker van het Wijkteam.

Amersfoort heeft 9 Wijkteams, in iedere Wijk is een wijkteam actief. De Wijkteams hebben geen inloopspreekuur. U kunt contact opnemen via het centrale telefoonnummer dan hoort u zo snel mogelijk iets van ons. Wij komen altijd bij u langs voor de eerste afspraak. Voor informatie en advies in de buurt kunt u ook terecht op de website van Indebuurt033.

Nee, u kunt meteen met het Wijkteam bellen. U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.

Nee, u kunt meteen met het wijkteam bellen. U hoeft geen goedkeuring te vragen van uw zorgverzekeraar.

Nee, u kunt ook informatie vragen. Dat is geen hulpvraag.

Nee, dat kan niet. U kunt wel bellen en vertellen dat u zich zorgen maakt over iemand. Maar een afspraak met deze persoon gebeurt alleen als deze persoon dat zelf wil.

Neem contact met ons op, dan proberen we er samen uit te komen. Bent u nog steeds niet tevreden? Dan leggen we uit hoe u een klacht in kunt dienen.

Neem contact met ons op, dan bespreken we de situatie. Soms neemt het Wijkteam contact op met zo iemand, misschien met uw hulp. Of we vertellen u waar u uw zorg officieel kunt melden. Bijvoorbeeld bij Veilig Thuis. We hebben ook contact met de politie en huisartsen over zorgelijke situaties. En we proberen iets te doen voor mensen die geen zorg willen, maar wel zorg nodig hebben. Het is wel belangrijk dat mensen uiteindelijk zelf meewerken.

Als u een woonurgentieverklaring wilt van de gemeente, dan vraagt u dit zelf aan. U kunt bij de aanvraag voor een woonurgentieverklaring ondersteuning krijgen van Indebuurt033.

Op dit moment is er een wachtlijst bij zorgaanbieders waardoor wij niet kunnen zeggen hoe lang het duurt voordat iemand huishoudelijke hulp krijgt. Het Wijkteam onderzoekt welke hulp u nodig heeft, dat gebeurt in maximaal 6 weken. In die weken maakt het Wijkteam samen met u een plan van aanpak. Daarin staat welke taken u niet meer zelf kunt doen, welke u wel kunt doen of uw omgeving misschien kan helpen. Na het onderzoek duurt het maximaal 2 weken tot u een officieel besluit ontvangt van het Wijkteam. Is ondersteuning nodig, dan stuurt het Wijkteam een opdracht aan de zorgaanbieder van uw voorkeur.

Als u huisgenoten heeft, kunt u misschien in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden. Dit hangt van uw persoonlijke situatie af. Neem bij twijfel contact op met het Wijkteam. Wij bespreken met u de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de Wmo.

Uw zorgaanbieder bepaalt het aantal uren hulp dat u krijgt. Het Wijkteam stelt samen met u vast welke taken u niet meer (zelfstandig) kunt doen, op basis hiervan kent de zorgaanbieder het aantal uren hulp toe. De wijkteammedewerker legt u in een gesprek uitgebreid uit hoe de aanvraagprocedure verloopt. Ook vertelt hij of zij wat u kunt doen als u niet tevreden bent met het aantal toegekende zorguren.

De zorgaanbieder blijft 6 weken lang zorg leveren na het overlijden van uw partner. Wilt u de zorg laten doorlopen, geef dit dan door aan het Wijkteam. Samen met u bekijken we dan wat de mogelijkheden zijn.

Als u binnen de gemeente verhuist, blijft de beschikking voor huishoudelijk hulp doorlopen. Als u naar een andere gemeente verhuist, moet u zich opnieuw melden bij het wijkteam of Wmo-loket van de gemeente waar u heen verhuist voor een aanvraag. Breng het Wijkteam ook op de hoogte van de verhuizing. De beschikking eindigt op het moment dat u wordt uitgeschreven uit de gemeente.

Als u door ziekte, een handicap of door ouderdom ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp vanuit de Jeugdwet nodig heeft, kan een persoonsgebonden budget een goede manier zijn om deze ondersteuning of hulp te regelen. U kiest dan zelf uw zorgverlener en u bepaalt wanneer en hoe u hulp krijgt. Alle informatie hierover vindt u op de website van de gemeente.

Een officieel bewijs van dat je mantelzorger bent mantelzorg bestaat niet. Toch vragen veel organisaties erom. Je kunt bij Indebuurt033 terecht voor je vragen over mantelzorg.