Wijkteam Amersfoort

Hulp van
professionals
uit de zorg

Maakt u zich zorgen over uw persoonlijke situatie?
Of heeft u zorgen over iemand anders?
Het Wijkteam staat klaar om te helpen.

Mijn Wijkteam

Vind het
wijkteam
in de buurt

Amersfoort heeft 9 Wijkteams
die de weg kennen in de buurt,
met een uitgebreid zorgnetwerk.

Hulp bij…

OPVOEDEN
EN OPGROEIEN

• gezin
• echtscheiding
• jongeren
• onderwijs
• social media

VEILIGHEID
THUIS

• huiselijk geweld
• overlast
• uitbuiting
• misbruik
• pesten

Psychische
gezondheid

• stress
• verslaving
• dementie
• eenzaamheid
• depressiviteit

Zelfstandig
leven

• huishoudelijke hulp
• mantelzorg
• leven met
een beperking

Wonen, werk
en financiën

• dagbesteding
• armoede
• schulden
• huisvesting
• dakloosheid

‘Dankzij de bemiddeling van het
Wijkteam kan ik mijn kinderen
na jaren weer zien.’

'Mijn partner heeft een
drankprobleem. Het Wijkteam
heeft ons geholpen om zijn
verslaving het hoofd te bieden.'

‘Ik heb mijn leven weer op orde.’

‘Het Wijkteam is altijd
bereikbaar voor mij.’

‘Het Wijkteam heeft mijn eigen kracht
naar boven gehaald. Ik ben nu veel
zelfstandiger en heb veel meer vrijheid.’